Training for trainers FIN / Kouluttaja- ja fasilitaattorikoulutus 1/2

25.3.2023, klo 11.00 - 26.3.2023, klo 14.00
13.2.2023, klo 00.00 - 23.3.2023, klo 23.59
21
Pirita Laiho, Sini Korhonen ja Henna Liiri-Turunen
Knoppi-kouluttajakoulutus 25.-26.3.2023
Nuorisoseurojen fasilitaattorikoulutus 25.-26.3.2023

Koulutusten tavoite
Nuorisoseurojen kouluttajilta toivotaan pedagogista osaamista ja valmiutta kouluttaa eri-ikäisiä osallistujia erilaisia osallistavia menetelmiä käyttäen. Koulutuksissa käydään läpi nuorisoseurajärjestön arvot: yhdenvertaisuus, osallisuus, moninaisuus sekä yhteisöllisyys. Koulutettavien toivotaan hallitsevan perustiedot nuorisoseurajärjestöstä.

Knoppi-kouluttajakoulutus
Koulutuksen tavoite on varmistaa, että eri puolella järjestettävissä Nuorisoseurojen Knoppi-ohjaajakoulutuksissa olevat saavat saman sisältöisen koulutuksen asuinpaikasta riippumatta. Koulutuksen tavoitteena on perehtyä Knoppi-opetussuunnitelmaan ja sitä tukeviin materiaaleihin sekä kehittää yhdessä pedagogisia taitoja. Kouluttajakoulutus antaa hyvät perustiedot kouluttajana toimimisesta. Kouluttajina toimivat Pirita Laiho ja Minna Pasi. Koulutukseen valittavilta edellytetään ohjaajataustaa sekä mieluusti kasvatus-/ohjausalan opintoja ja/tai työkokemusta. Lisäksi koulutukseen voivat osallistua Nuorisoseurojen uudet toiminnanohjaajat/-johtajat, jotka tulevat kouluttamaan ohjaajia omilla alueillaan. Koulutus toteutetaan osana Training for trainers on youth culture Erasmus+ -projektia. Nuorisoseurat kustantaa koulutukseen hyväksyttyjen osallistumispaketit (sis. ohjelma, ruokailut, majoitus 2hh, matkat). Koulutuksen käyneet sitoutuvat toimimaan Knoppi-kouluttajina omilla alueillaan.

Yhteyshenkilö Sini Korhonen, sini.korhonen@nuorisoseurat.fi, p. 050 342 2054

Nuorisoseurojen fasilitaattorikoulutus 2023
Nuorisoseurat kouluttaa fasilitaattoreita toimimaan vuoden 2023 aikana toteutettavien arvodialogien ja muiden keskustelutilaisuuksien fasilitaattoreina kaksipäiväisessä koulutuksessa. Lauantain kouluttajana toimii Erätauko-säätiön asiantuntija Efe Efwaraye, jonka johdolla perehdymme Erätauko-dialogin toteutukseen ja fasilitointiin. Sunnuntaina käymme läpi arvodialogin juoksutusta ja toteutusta pääsihteeri Annina Laaksosen johdolla. Koulutus on suunnattu kaikille fasilitoinnista kiinnostuneille nuorisoseuralaisille. Koulutus toteutetaan osana Kansalaisfoorumin Myllertämö -projektia. Nuorisoseurat kustantaa koulutukseen hyväksyttyjen osallistumispaketit (sis. ohjelma, ruokailut, majoitus 2 hh). Matkakuluista osallistujat vastaavat itse. Koulutuksen käyneet sitoutuvat toimimaan Nuorisoseurojen tapahtumissa fasilitaattoreina erikseen sovittavilla tavoilla.

Yhteyshenkilö Henna Liiri-Turunen henna.liiri-turunen@nuorisoseurat.fi,  p. 044 207 3072

Koulutusviikonloppu on ilmainen koulutuksiin valituille.

Sitovat ilmoittautumiset 11.3.2023 mennessä.

Suomen Nuorisoseurat ry
Suomen nuoriso-opisto