Iltateehetki, Etelä-Suomi PERUTTU!

21.9.2022, klo 17.00 - 18.30
0
Johanna Lindstam, johanna.lindstam@nuorisoseurat.fi
Ilmoittautuneille tulee teams kutsu sähköpostiin.

Voit myös liittyä suoraan tästä noin 10min ennen tapahtuman alkua:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmZmYWQ5ZGItMDljNy00MzExLWFkY2MtMDczZDU3ZWM4MWM5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242ef5f17-f838-4c16-8f6a-e52f8653aa3b%22%2c%22Oid%22%3a%22de9838fb-b352-4548-af68-1e5df3d9a138%22%7d

24.8.2022, klo 10.00 - 21.9.2022, klo 16.00
Nuorisoseurat Etelä-Häme, Nuorisoseurat Uusimaa