Luova lava ohjaajatapaaminen

12.5.2020, klo 15.00 - 17.00
12.3.2020, klo 10.00 - 12.5.2020, klo 16.00
14
riina.kylmalahti@nuorisoseurat.fi
Luova lava ohjaajien tapaamisessa käydään läpi seuraavia luova lava leiriin liittyviä asioita:
* Lumoava luonto teema ja siihen sopivia menetelmiä
* Hetki Taiteilijana esityksen valmistaminen ja toteuttaminen
* ohjaajatiimin toiminta
* leirin turvallisuus


Suomen Nuorisoseurat ry
Teams-koulutus verkossa; linkki osallistumiseen https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTBjNWQ2YjMtNTYyNS00MjYxLWE0NGMtNjgwZDAyMzE2NWVh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2242ef5f17-f838-4c16-8f6a-e52f8653aa3b%22%2c%22Oid%22%3a%22eef6627f-987b-434d-93c6-29e7f992cded%22%7d